Pracownik socjalny

A teraz kilka słów o tym kim jest i jakie ma zadania pracownik socjalny. Wielokrotnie spotykałam się z opinią: „no cóż takiego ta pani robi?, pisać to i ja umiem”. Tymczasem pracownik socjalny jest (a przynajmniej powinien być) specjalistą w  zakresie rozpoznawania potrzeb, doradcą, mediatorem itp. itd. Musi mieć przynajmniej podstawy wiedzy o psychologii, socjologii i być mistrzem komunikacji. Jak to wygląda na co dzień to mogą ocenić ci, którzy kontaktują się z pracownikami socjalnymi.

Rasowy pracownik socjalny cierpnie gdy słyszy: „pani opiekunko”, „przyszła ta z opieki” lub że pracownik socjalny to „pani od cebuli” (to chyba bierze się z dawnych czasów gdy „socjalny” zaopatrywał zakład pracy w różne dobra. W ogóle to większość pracowników pomocy społecznej denerwuje się słysząc „opieka”. Ludzi, którzy nie mają do czynienie z pomocą społeczną rozumiem, ale czemu dziennikarze nie nauczyli się, że od tylu lat (29 listopada 1990) roku nie ma już opieki społecznej? I wbrew pozorom to nie kwestia samej nazwy. Opieka to zajmowanie się kimś zależnym, niezdolnym do samodzielności – pomaga się partnerowi, osobie równej, która tylko czasowo wymaga wsparcia. 

A co mówi o wykształceniu, kwalifikacjach i zadaniach pracownika socjalnego Ustawa? (podkreślenia moje)

Rozdział 2
Pracownicy socjalni
Art. 116.
1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej
wymieniowych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej
do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.

Art. 119.
1. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
1) praca socjalna;
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na
świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych
świadczeń;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania
spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie
rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania
pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje
pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk
społecznych;
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie
skutków ubóstwa;
8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację
życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi
służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu
regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych
na podniesienie jakości życia.

2. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
1) kierować się zasadami etyki zawodowej;
2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
3) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
4) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
6) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Aha, chciałam też dodać, że jest to zawód z przyszłością, albowiem od roku 2015 Polska będzie musiała przestrzegać standardu: jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców lub nie więcej niż 50 czynnych środowisk korzystających z pomocy. No żyć nie umierać. Wreszcie będzie czas na rozmowę z rodziną 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s